Barion Pixel

Nyereményjáték szabályzat

„ Várva Várt Alapítvány – Támogass, Játssz és nyerj” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

1. A játék szervezője

1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Várva Várt Alapítvány(a továbbiakban: Szervező) szervezi.

A Szervező adatai:

 • Székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 3. 5/7
 • Nyilvántartási szám: 01-01-0011107
 • Adószám: 18139039-1-42
 • Képviselő: Lukács József
 • Telefonszám: +36 20 9584813
 • Honlap: https://varvavart.hu

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.

1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).

1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására az www.instagram.com/varvavart (a továbbiakban: instagram) oldalon kerül sor.

 

2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki
– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt
feltételeket,
– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.
– A nyereményjátékban Szervező kizárólag a magyarországi lakcímre vállalja a maszk postai úton való eljuttatását.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

 

3. A játék időtartama

3.1 A játék 2020. november 30-án kezdődik és befejezési időpontja 2021.január 20. 08 óra.
A 2020.november 30. napja előtt és 2021. január 20. napja után beérkezett jelentkezéseket a Szervezőnek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadnia.

 

4. A Nyereményjáték leírása

4.1 A https://varvavart.hu/tamogatas oldalunkon található bármelyik támogatói csomag megvásárlása után postai úton eljuttatott egyedi gyártású szájmaszkkal kell egy Instastoryt ( fotó, videó ) elkészíteni, megjelölve és bekövetve az szervezőt.

4.2 A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2020. november 30.– 2021. január 20.) elkészíti az Instastoryt, megjelöli, beköveti valamint betaggeli a szervező instagram oldalát: @varvavart.

4.3 A regisztrációs folyamat végén a játékosnak el kell fogadnia a Nyereményjáték szabályait és adatvédelmi szabályzatát (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok).

4.4 A Weboldalon érvényesen regisztrálni a Játékosnak teljes nevének és e-mail címének , lakcímének pontos megadásával lehet. Opcionálisan telefonszám is megadható, amely a nyertesek könnyebb és gyorsabb elérését teszi lehetővé (a továbbiakban: Nyertes vagy Nyertesek). Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás vagy hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím), a résztvevő a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

4.5 A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

4.6 A Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy által használt lakcím, telefonszám vagy e-mail cím megadásával. A Nyereményjátékkal kapcsolatos lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, amelyet a Nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

4.7 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.

4.8 A Nyereményjáték szabályszerű működése különösen fontos számunkra. Ezért tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték bármely szakaszában a nyereményjátékban résztvevő által elhelyezett képi, szöveges, vagy bármilyen más tartalomért , annak elhelyezője teljes szerzőijogi, büntetőjogi felelősséggel tartozik.

4.9 Amennyiben az elhelyezett tartalom a Nyereményjáték Játékszabályzatának bármely előírását, vagy jogszabályt sért, akkor azt az elhelyezett tartalmat haladéktalanul eltávolítjuk. Az eltávolított tartalmat a jogszabályi előírásoknak megfelelően ideig és célból tároljuk.

 

5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
– 1 db Smart Travel utazási utalvány
– 1 db Aquapark családi belépő
– 1 db Kalap Jakab zártkörű online koncert
– 10 db Várva Várt ajándékcsomag,

5.2 A sorsolás helyszíne: A szervező által választott közjegyzői iroda.

5.3 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.4 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

5.5 A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal (kivéve a saját maguk által forgalmazott termékek). A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

5.6 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervező értesíti a Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon. A Nyertesek a nyereményüket postai úton tudják átvenni., előzetes egyeztetés után.

5.7 A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a 6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe (továbbiakban: Tartaléknyertes vagy Tartaléknyertesek).

5.8 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében.

5.9 Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult, vagy a nyereményt meghatalmazottja veheti át.

5.10 A nyeremények kiküldésére 2021. február 15-ig kerül sor. A nyeremények kiküldését a Szervező bonyolítja le, saját költségén. A Szervező részére a Nyeremény postázással megadott postacím téves megadásából eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos felelősség a Nyereményjátékban résztvevőt terheli.

5.11 A nyereményt a Nyertes, vagy helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) vagy más, teljes bizonyító erejű, magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.

5.12 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget.

5.13 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervező jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

 

6. Tartaléknyertes

6.1. A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek.

6.2 A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.

 

7. Adózás

7.1 Szervező vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet megfizeti.

7.2 Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a Játékost terheli (ide tartozik pl. a Résztvevő irányából indított telefonhívás költsége, stb.).

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.

8.2 A hirdetésekben szereplő nyeremények képei illusztrációk is lehetnek.

 

Budapest, 2020.november 30.
Várva Várt Alapítvány

0
  0
  Kosár
  A kosár üresTovább vásárolok