fbpx
+36 30 329 7315 hétköznapokon
8-17 óra között
Segítséget kérek
Oldal kiválasztása

Adatkezelési nyilatkozat

1. Adatkezelés

1.1. A honlapon keresztül a honlapra látogató használók (továbbiakban: Látogató) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat. Az önkéntes adatmegadással a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója a Várva Várt Alapítvány – a továbbiakban: Alapítvány – az alábbiak szerint kezelje a megadott adatokat. Kérjük, hogy felhasználó neve és jelszava titokban tartására minden szükséges intézkedést tegyen meg, hogy harmadik személy ahhoz ne férjen hozzá.

1.2. Az ALAPÍTVÁNY az adatokat és a Látogató által megadott egyéb információt minden esetben a vonatkozó jogszabályok keretei között (különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-re), azokkal összhangban, az adatvédelmi biztos állásfoglalásai szerint, az adatkezelés fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében csak a szükséges mértékben és ideig, tisztességes módon kezeli és dolgozza fel illetve továbbítja.

1.3. A Látogatók regisztrálásuk során kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. Az ALAPÍTVÁNY fenntartja a jogot, hogy a hamis, valóságnak nem megfelelő adatot és információt/regisztrációt törölje az adatbázisból. Az ALAPÍTVÁNY nem vállal felelősséget a Látogató által megadott adatok tartalmát illetően és kizárja felelősségét a hamis, valótlan adattartalomból harmadik személyt ért kárért.

2. Személyes adatok felhasználása, az adatkezelés célja

2.1. Az ALAPÍTVÁNY rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat az Alapítvány kizárólag a Látogató adatmegadással elérni kívánt céljával (tipikusan kérdések megválaszolása, krízistanácsadás, adományozás) kapcsolatban kezeli, és csak a Látogató igényeinek teljesítése érdekében, a Látogatókkal való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a Látogató által megjelölt információkérés teljesítése, a Látogatóval való kommunikáció, a Látogató kérésének teljesítése, támogatásának befogadása.

2.2. Az adatkezelés során személyes adatait kizárólag az alapítvány munkatársai és tevékenységében közreműködői és kezelik és ismerhetik meg. Tájékoztatjuk arról, hogy Alapítványunk közhasznú tevékenysége ellátása érdekében önkéntes segítőket alkalmaz, akik jelen adatvédelmi szabályzatnak alávetik magukat és titoktartásra kötelezettek.

2.3. Személyes adatait az Alapítvány csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha Ön ehhez beleegyezését adja, vagy a társaságunkat erre jogszabály kötelezi.

2.4. Személyes adatait az Ön által megadott felhasználó név és jelszó alapján rögzítjük. A jelentkezésről a Látogató az általa megadott email címre visszaigazolást kap.

2.5. A Látogató saját maga módosíthatja vagy törölheti adatait az adatbázisból. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen technikai vagy egyéb problémája merülne fel, kérésére a cég munkatársai is módosítják vagy törlik megadott adatait az adatbázisból.

A Látogató támogatás teljesítésével, jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az alapítvány a Látogató részére hírleveleket, tevékenységéhez kapcsolódó anyagokat, értesítést küldjön. Amennyiben a jövőben nem kíván értesítést, hírlevelet kapni tőlünk, úgy az alább jelölt elérhetőségünkön kérheti, hogy a címzetti körből töröljük.

2.6. Az ALAPÍTVÁNY ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy statisztikák, kimutatások készítése érdekében az Alapítvány tömeges, személyes adatokat nem tartalmazó információt egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan gyűjthet időszakos jelleggel.

2.7. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ALAPÍTVÁNY honlapjának látogatóiról automatikusan rögződő információkat kap: IP-cím, domain név, látogatás időpontja, böngészőprogram, megtekintett oldalak adatai. Ezek az adatok – amennyiben valósak és a mögöttük álló személlyel kapcsolatba hozhatók – személyes adatoknak minősülnek. Az ALAPÍTVÁNY az így keletkező személyes adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai kimutatásokra használja fel és feldolgozás után megsemmisíti.

2.8. Az ALAPÍTVÁNY esetenként sütiket használ. A sütik (cookies) kis adatfájlok, melyek a Látogató hardware eszközére kerülnek az alkalmazás használata során, és a meglátogatott helyeket/oldalakat azonosítják. A sütik használatával a Látogató célja a webhely és annak tartalmának könnyebb használata, a felhasználó igényeinek gyorsabb kielégítése. A böngésző beállításainak módosítása révén a felhasználónak lehetősége van elfogadni vagy elutasítani a sütiket. Ugyanakkor a sütik letiltásakor előfordulhat, hogy a felhasználó nem tudja webhelyünk minden funkcióját használni.

3. Személyes adatok védelme

Az ALAPÍTVÁNY a személyes adatok védelme és tárolása érdekében biztonságos és tűzfallal védett szerveren tárolja a felhasználói adatokat. Azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, tájékoztatja azonban a Látogatókat, hogy a szerver karbantartói, rendszergazda és informatikus ezen adatokhoz hozzáférhet, de ezen adatokat titokban kezeli és harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

4. Linkek

Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag az ALAPÍTVÁNY–ra vonatkozik, a honlapról esetlegesen elérhető más személyek által üzemeltetett oldalak tartalmáért vagy adatkezelésre illetve gyűjtésre vonatkozó szabályzataiért, adatokkal kapcsolatos magatartásáért a cég nem vállal felelősséget.

5. Látogató jogai, jogorvoslat

5.1. A látogatónak jogában áll:

  • a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint
  • b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését,
  • c) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

5.2. A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
  • b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

5.3. A látogató jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

6. Felhasználási feltételek

6.1. A Látogató szabad akaratából léphet be a honlapra illetve az on-line támogatással kapcsolatos honlapjaira. Az ALAPÍTVÁNY mindent megtesz a honlapon található információk időszerűségéért és hitelességéért, a Látogató azonban saját felelősségére támaszkodhat a honlapon található információkra.

6.2. Az ALAPÍTVÁNY a honlapot folyamatosan működteti és karbantartja, előfordulhatnak azonban olyan előre nem látható események, amelyek miatt a honlap átmenetileg nem elérhető. Az ebből eredő esetlegesen a Látogatót ért közvetlen vagy közvetett károkért az ALAPÍTVÁNY felelősséget nem vállal.

6.3. Tájékoztatjuk arról, hogy a honlapon található információkat az ALAPÍTVÁNY módosíthatja és törölheti.

6.4. Az ALAPÍTVÁNY nem szavatolja, hogy a honlap használata zavartalan és hibamentes lesz, és nem vállal kötelezettséget vagy bárminemű felelősséget abban az esetben, ha a Látogató számítógépes rendszere vagy más tulajdona vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, amely a honlap használatából, a hozzáférésből vagy valamely anyag honlapról való letöltéséből ered. Amennyiben a Látogató anyagot tölt le a holnapról, azt saját felelősségére teszi.

Amennyiben adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van az alábbi e-mail címen érheti el az alapítványt: info@varvavart.hu

0